Logo

Nyhedsbrev – Tilmeld dig til..

Nyhedsbrev. Inden du tilmelder dig til vort nyhedsbrev har du muligheden for at se tidligere udsendte ved at klikke   her. Det er vort ønske at udbrede kendskabet til “autoteknik” i et sprog alle kan forstå, for du derigennem kan få en bedre biløkonomi.

Er der et problem er det let at køre bilen til “mekanikeren” og sige “den kører ad h…… til”, men hvad er det ? Vi opfatter tingene forskelligt, og hvad der for nogle kan synes som et mindre problem, kan være et større / stort for andre.

En bedre beskrivelse af bilejerens oplevelser er ofte ønskværdigt, og vi håber vort information gennem nyhedsbreve kan være med til at indfri vore ønsker. Den rette beskrivelse sammen med forståelse fra vores side giver de ord der er skrevet flere gange : “Bedre biløkonomi”.

Nyhedsbreve vil blive udsendt med en frekvens på 1, højst 2, pr. måned.

Et eksempel på information som et nyhedsbrev linker til kan ses ved at klikke   her.   Her er valgt ét af mere “teknisk karakter”, men det er ikke nødvendigt at kunne det udenad for at indlevere sin bil til reparation. En “let gennemlæsning” giver en fornemmelse af hvad bilreparation anno 2021 går ud på.

JAU2 – Jørns Auto / An10rust Lolland I aftensolen 2022.

Nyhedsbrev tilmeld til JAU2 set lidt fra oven