Mail-adresse til JAU2

Når du har indtastet dine oplysninger nedenfor, modtager du kort efter en mail hvor du bedes bekræfte din mail-adresse.

Ved at indsende oplysningerne er du registreret i både vort økonomi-system og i vor database over kunder der modtager nyhedsbreve.
Såfremt du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve frameldes dette ved modtagelse af det første.

Sleting af oplysninger i vort økonomisystem sker efter de til enhver tid gældende regler.